Sen – užít si důchod se zdravým rozumem

Naše populace stárne, TO JE NORMÁLNÍ. A nikdo z nás neví, jak své stáří prožije. Co by mělo být pro všechny alarmující, tak to je vysoký počet výskytu demence. Je to onemocnění mozku a druhů tohoto onemocnění je známých šest.
zdravotní péče

Nejzávažnější je Alzheimerova choroba, která signalizuje počátek DEMENCE a která byla začátkem roku 1900 velmi vzácná. Ale v současnosti nárůst počtu tohoto onemocnění je alarmující. Podle posledních statistik, je jen u nás, zjištěný počet lidí trpících touto nevyléčitelnou nemocí okolo 160 tisíc. Podle průzkumů a prognóz se tento počet zvyšuje velmi rychle. Hovoří se až o dvojnásobku během 20 let.
Tato nemoc si vyžaduje velkou finanční zátěž. V první řadě pro rodinu a následně pro stát– jedná se o speciálně zaučený zdravotní personál a následné ústavní péče. Jsou zde zastoupeny především sociální služby, odborná zdravotní péče a rodina. Pro tuto nemoc je velmi důležité, aby vše bylo důmyslně propojeno, ale zatím se to nedaří.
Alzheimerova choroba

Co rodinu s takto těžce postiženým členem domácnosti zatěžuje, je to, že péče o takto postiženého člena domácnosti je náročné hlavně na psychiku, finance a samozřejmě, že nejsou a ani nemohou být na tuto péči odborně způsobilí. Je to starost 24 denně, protože nemocní se nedokážou o sebe vůbec postarat. I když požádají o umístění dotyčného do ústavu – nejsou lůžka!! Čekací doba je podle okresů a krajů různě dlouhá. Minimálně půl roku a více. Chybí velmi mnoho lůžek, tak se zdravotní péče v počátcích poskytuje ambulantně v psychiatrických a neurologických ambulancích. Ale mnoho těchto lidí je umísťováno v domovech pro seniory, ale tam nemají tu potřebnou odbornou péči, kterou nutně potřebují.
nemoc mozku
V některých krajích se staví, nebo přizpůsobují domovy pro lidi s Alzheimerovou chorobou – jednou z forem demence. Protože o tyto vážně nemocné (zvlášť v pokročilejším stádiu) se musí starat skutečně odborný personál, musí mít osobního asistenta a to domov pro seniory nedokáže poskytnout.
Možná vás bude zajímat, kolik na tuto nemoc vynaloží stát a kolik rodina. Pokud je nemocný v domácí péči, stojí to přibližně 30 až 50 tisíc korun měsíčně. Jen VZP v roce 2018 zaplatila na péči s Alzheimerovou chorobou téměř 1,3 miliardy korun. A to se bude každým rokem zvyšovat.

Doporučené články