Jak se dělá byznys?

Na první pohled uhlazený, dokonalý vzhled, i sebejisté vystupování. Myslíte, že na začátek to stačí? Na začátek ano. Ale pokud chceme svoje podnikání rozjet naplno, musíme našim klientům, či zákazníkům něco nabídnout! Musíme jim ukázat, že se nejenom umíme dobře obléct a chovat, ale že víme, o čem mluvíme. Že jsme v oboru erudovaný profesionál, umíme vést dialog, umíme komunikovat na patřičné úrovni, ideálně i v jiném jazyce než rodném, prostě, že přišel někdo, kdo se o ně postará. Dokonalý vzhled totiž nikoho nepřesvědčí, že třeba právě vám mají svěřit svoje finance, požadavky, přání. Samozřejmě platí to i naopak. V oboru kovaný odborník, který vypadá, jak kdyby právě pracoval na zahradě také není dobrá vizitka.
předat informace

Kdo může být úspěšný?

Úspěšný v podnikání může být každý, kdo není líný rozvíjet své znalosti a dovednosti. To, co jste znali, nebo uměli včera, dnes již neplatí. Je potřeba pravidelně obnovovat poznatky z ekonomické a finanční sekce, seznamovat se s pohyby na burzách, změnami v legislativách a zákonech, aktivně se zajímat o novinky nejen ve své oblasti zaměření, ale orientovat se i jinde. Na klienta nepůsobí nic lépe než fakt, že jedná s člověkem, který má všeobecný přehled a ví o čem mluví.
pracovní porada

Jak se stát úspěšným?

Dobrým managerem se většinou nenarodíte. Je potřeba učit se a poznávat. Dnes již existuje mnoho vysokých škol zaměřených tímto směrem. Nabízejí vzdělání nejen mladým, ale i doplnění informací starším ročníkům, například v rámci dálkových forem studia. Tam získáte teoretickou rovinu vědění, kterou můžete rozvíjet v praxi a předávat dál. Vést svůj tým, umět ho sestavit, vytyčit si hlavní úkoly, správně je pojmenovat, rozložit úkoly v týmu, monitorovat jejich plnění, vytyčit si mezníky, řešit proč se některý úkol nepodařilo dotáhnout do konce. Každodenní rutina správného managera! Dnes třeba ještě ne, ale zítra to klidně můžete být i Vy!

Doporučené články