Umění jako investice

Většina lidí si myslí, že umění je pro ně něco vzdáleného a drahého. Něco, co se vymyká ekonomickým měřítkům lidí střední třídy. Zahlédne-li běžný člověk zprávu o aukčních rekordech uměleckých děl je tento pohled na věc ještě umocněn. Ovšem kvalitní umělecká díla, jejichž hodnota se v průběhu let neztrácí, ale spíše zvyšuje, nemusí stát statisíce či dokonce miliony, mohou být naopak dostupná pro každého.
Galerie v Louvre
Může se zdát, že investice do tohoto oboru je vždy nejistá. Ano, opravdu je tomu v mnoha případech tak. S příchodem masové tiskové produkce obzvlášť. Většina lidí, kteří se ba jen okrajově zabývají myšlenkou pořízení nějakého kousku, jsou si vědomi toho, že i takto rozšiřovaná umělecká díla jsou stále originály. Existují ovšem ve více kusech nebo v omezeném souboru. To že neexistuje pouze jeden, sice snižuje hodnotu, ale na druhou stranu ji i přesto mají.
Dobrá investice
Takovéto série jsou alespoň cenově dostupnější. Můžete tak zakoupit například grafické listy od uznávaných a slavných autorů, originální autorské kresby či akvarely. Tyto produkty jsou dnes považovány za vedlejší produkt umělecké tvorby, ale v budoucnu, řekněme za jednu generaci, mohou nabýt na hodnotě.
V tomto směru je stále mnoho lidí, kteří by o umění měli zájem. Ovšem informace o tomto oboru jsou pro ně buď velmi nedostupné, nebo se v daném oboru nevyznají do takové míry, aby se k investici odhodlali. Jako o každém jiném investičním odvětví je i umění zahaleno spoustou mýtů. To umocňuje i fakt, že umění je dodnes hojně a často napodobováno a falsifikováno. Tento fakt odradí kdejakého dobrodruha. Při vstupu na tento trh je důležité mít na paměti, že je dobré investovat do toho, co nemusí stát zrovna horentní sumy, ale za delší časové období může být pro svého vlastníka jak vzácností, tak i cennou památkou.
Obrazy v galerii
V neposlední řadě je dobré si uvědomit první pravidlo při koupi: Kupte si jen to, co se vám doopravdy líbí, co ve vás a publiku vyvolá emoce a budete to chtít vidět každý den před sebou.

Doporučené články