Každý by chtěl víc peněz

Kdyby se měli lidé vyjádřit k tomu, co by určitě chtěli za všech okolností mít, zaručeně by mezi prvními takovými záležitostmi zmínili peníze. A i kdyby snad tyto u nich nebyly hned na prvním místě, určitě by zaujímaly jednu z nejpřednějších pozic. Protože my lidé zkrátka peníze potřebujeme a také chceme mít. A jestli v životě něco jenom těžko snášíme, pak je to právě nedostatek finančních prostředků.

libry peníze

Peníze jsou v našem světě hybnou silou, bez které se nic neobejde. Snad jedině kromě nějakých charitativních akcí nemůžeme nikdy počítat s tím, že nám někdo něco poskytne, pokud za to nedostane odpovídajícím způsobem zaplaceno, a když někdo z nás nemá něco, co by se mu hodilo nebo bez čeho ani nemůže žít, je to zlé. A tak jsou potřeba dostatečné peníze, jimiž se dá zaplatit a tím pádem získat kdykoliv pomalu cokoliv, na co si jenom vzpomeneme.

Kdybychom si měli vyjmenovat všechno, co se dá za peníze pořídit, byli bychom tu skutečně hodně dlouho. Pomalu celou věčnost. A proto si to tu snad ani nebudeme zmiňovat a prostě konstatujme, že za peníze je k mání skoro všechno. Snad jedině život, zdraví a láska ne, i když zamyslíme-li se nad tím, dospějeme určitě k názoru, že i tyto záležitosti jsou penězi přinejmenším trochu ovlivnitelné.

britské libry

Peníze ale mají svůj smysl pouze tehdy, když symbolizují určitou hodnotu. A proto je pochopitelné, že ani tytéž peníze nemusí znamenat všude totéž. Některé u nás můžeme používat jako platidlo běžně, a tyto jsou pro nás tedy nejceněnější, některé lze směnit a pak utratit, což je činí rovněž atraktivními. A některé jsou použitelné třeba jenom při našich pobytech v cizině, kde jsou tyto oběživem, a jinak nám nejsou k ničemu. Stejně jako nemusíme jásat nad penězi, které příliš podléhají inflaci, devalvaci a dalším formám znehodnocování.

A tak nejsou peníze jako peníze. Ale hlavní je, že míváme peníze. Protože co bychom si bez nich počali, že?

Doporučené články