Druhy schodišť

Každé schodiště má svou konstrukce neboli způsob, který udává jeho nosné prvky. Je hned několik takových možností, mezi kterými určují především prostorové možnosti – je třeba při návrhu splnit plno bezpečnostním norem a legislativních požadavků, aby schodiště bylo nejen pohodlné, ale i bezpečné. Teprve po zúžení možností vzhledem k těmto prvkům si pak můžeme vybírat vzhled nebo tvarové uspořádání konstrukce. Níže je přehled několika základních typů, které se ale často mezi sebou kombinují, aby bylo co nejvíce vyhověno požadavkům zákazníka a přitom byly dodrženy bezpečnostní normy.

beijing-3675835_960_720

Schodiště si tedy můžeme rozdělit na následující:

  • Plně podezděná jsou oblíbené především u venkovních schodišť, protože uvnitř preferujeme možnost vytvoření skladovacích prostor pod schodištěm. Vzhled tohoto schodiště je totiž prostý – pod ramenem je plně vyzděna celá stěna.
  • Desková

Nosná konstrukce je vlastně deska, která zajišťuje, že není třeba žádných okolních nosných zdí. Na této desce jsou pak jednotlivé stupně, které jsou často betonovány společně – často jsou dodávány jednotlivé kusy schodiště, které se pak na místě pouze složí.

  • Schodnicová

Jak již název napovídá, nosnou částí jsou schodnice (trámy šikmo položené ve směru stoupání). Mezi těmito trámy pak jsou jednotlivé schodnicové stupně.

stairs-4138259_960_720

  • Vřetenová

Tento typ získal svůj název podle nosných vřetenových zdích po stranách, do nichž jsou jednotlivé stupně vloženy. Patří sem také točité schodiště, kde je vnitřní zeď nahrazena válcovým dříkem.

  • Visutá

Jednotlivé stupně jsou na jedné straně volné, na straně druhé vetknuté do zdi. Tato konstrukce vypadá velmi elegantně, vzdušně a moderně, je ale třeba při jejím návrhu dbát zvýšené pozornosti na statiku nosné stěny i samotných stupňů.

  • Zavěšená

Není zde třeba žádné přilehlé svislé nosné konstrukce, jsou jakoby zavěšeny v prostoru. Opět se jedná o vzdušný typ konstrukce.

  • Kombinace konstrukcí

Dle fantazie projektanta či architekta ve spojení s požadavky zákazníka lze jednotlivé typy konstrukcí všemožně kombinovat. Vznikají tak zajímavé architektonické prvky, kdy spodní část schodiště je pevně vetknuta, zatímco horní lehce zavěšena apod.

Doporučené články