Počítač v architektuře

Lidé kteří se rozhodnou studovat architekturu, ať už na střední či vysoké škole si vždy tímto rozhodnutím zajistí povinnosti pořízení opravdu dobrého počítače či přenosného notebooku. Ač dříve se na architektuře dělalo vše ručně, dnes počítačové zpracování ovládlo nad ručním a také přináší mnoho výhod. Je to rychlejší, není potřeba kupovat kreslící pomůcky, lépe se zakreslují změny a podobně. Bohužel čistě ironicky je však mnohem větší spotřeba papíru jelikož se například tiskne několik pracovních verzí. S využíváním počítače na kreslení všeho a přemýšlení o prostoru je na jednu stranu výhoda možnosti zobrazení prvků ve 3d, ale přesto je modelování na počítači nějakým způsobem omezující.

ruční skica

Nedokážeme myšlenku zachytit tak rychle jako na papíře a také nám počítačové zpracování vhazuje mnoho překážek při této cestě. Ne všechny tvary se dají jednoduše vymodelovat, často nás počítač táhne k pravoúhlým zpracováním. Ruční skica je mnohem více intuitivnější a tím na ni zachytíme a zdůrazníme to důležité což se na počítači nemusí vždy povést. Existuje ještě malá hrstka kanceláří, které stále pracují pouze ručně. Tyto kanceláře však vzhledem k potřebě vše digitalizovat si potom platí další lidi, aby jim dané výkresy přenesli do počítačové formy. Bohužel se tomu nejde vyhnout.

ruční výkres

Programy, které se používají na kreslení a modelování v architektuře nejsou ani nějak cenově velmi dostupné. Většinou je potřeba platit za licenci roční poplatek, který není úplně malou finanční částkou. Bohužel tento fakt vede k tomu, že si architekti stahují programy na černo, ale oficiálně by takto stažené softwary neměli používat na komerční činnost, ale přesto se tak děje. Počítače přinesly do architektury mnoho nových možností zobrazování, zejména ve 3d, ale skica zůstane vždy důležitým nástrojem každého architekta.

Doporučené články